PROTECT TODAY FOR A SAFER TOMORROW

Nije mudar onaj koji mnogo zna, već onaj čija su znanja korisna.

~ Eshil

KOMPANIJE SA KOJIMA SARAĐUJEMO

heneywell

tecnoalarm

allied_telesis

tcs

simens

cannon

hikvision

paradox

ŠTA NAŠI KLIJENTI GOVORE

Home

“Naša firma broji preko 4000 zaposlenih dislociranih na više od 30 lokacija širom Balkana. Od kada su pre četiri godine preuzeli servis opreme i davanje podrške u radu mojim zaposlenima obim problema se smanjio za čitavih 83% !”

Marko Vukotić (direktor obezbeđenja javnih sistema za distribuciju)

Home

“Promenili smo tri dobavljača pre nego smo započeli saradnju sa njima. Od tada kvalitet i funkcionalnost opreme koju tražimo redovno i dobijemo. Način na koji se planiraju i ugrađuju celokupni sistemi treba da služe kao primer ostalim kompanijama !”

Nataša Jelić (direktor projekata u bankarskom sektoru)

Home

“Saradnja traje više od 15 godina.
Nije bilo situacije gde nismo dobili dobar savet, konsultacije, a kada je bilo potrebno i pripremu kompletnog projekta.
O realizaciji i izvedbi nema šta da se kaže, kada oni rade to izgleda jednostavno. Sama rutina…”

Borivoje Đorđević (Predsednik komore)