Kompanija Custom Security Systems je osnovana sa ciljem da tržištu ponudi sveobuhvatna, savremena rešenja iz oblasti sistema tehničke zaštite, telekomunikacionih i multimedijalnih sistema.

Kompanija Custom Security Systems je sistem integrator koja svojim klijentima može ponuditi integraciju svih sistema tehničke zaštite preko jedinstvene softverske platforme. Korisnik na jednom mestu dobija bezbedonosnu sliku sa jedne ili više lokacija. Integracijom se postiže da se alarmi prikazuju u realnom vremenu, da su potkrepljeni snimkom sa sigurnosnih kamera, da je lako utvrditi lokaciju incidenta, eventualno evidentirati osobe koje su u incident uključene, što sve omogućuje službi obezbeđenja pravovremen odziv i bržu reakciju.

 

Nije mudar onaj koji mnogo zna, već onaj čija su znanja korisna! ~ Eshil

Naš se inženjerski i tehnički tim sastoji od obrazovanih stručnjaka sa višegodišnjim iskustvom, koji se mogu pohvaliti učešćem na najvećim projektima u zemlji i inostranstvu. Od trenutka procene rizika, preko projektovanja, inženjeringa, puštanja sistema u rad i na kraju održavanja, uz naše stručnjake možete biti sigurni da imate snažnog strateškog partnera koji će vam ponuditi primenjiva rešenja uz brz povrat investicija.

Zadovoljstvo korisnika je naša satisfakcija.