kontrola-pristupa2
Access control and T&A software

SISTEM KONTROLE PRISTUPA

Rešenja sistema kontrole pristupa koja projektujemo i implementiramo, prilagodljiva su različitim restriktivnim oblastima ili delovima objekata, na aerodromima, poslovnim zgradama, industrijskim objektima, zdravstvenim i školskim ustanovama…
Savremene tehnologije dozvoljavaju uključivanje različitih nivoa kontrole, omogućavajući podizanje nivoa sigurnosti za specijalne oblasti na najviši nivo. Naša rešenja se lako integrišu sa poslovnim aplikacijama korisnika. Podaci se kolektuju u jedinstvenu bazu podataka i omogućeno je korišćenje od strane drugih aplikacija. Fleksibilnost sistema omogućava integraciju sa ostalim sistemima tehničke zaštite, podižući bezbednost na najviši mogući nivo.
Neophodni u savremenom okruženju

Narastajuća potreba da se zaštite objekti, ili pojedini delovi objekata, fleksibilno radno vreme, kao i limitiranje mehaničkih brava, čine sisteme kontrole pristupa neophodnim u savremenom poslovnom okruženju. Posedovati savremen sistem kontrole pristupa ne znači samo zaštititi objekte, ili pojedine delove objekta od neovlašćenog pristupa, to takođe znači da zaposleni i posetioci mogu pristupiti određenim segmentima u određeno vreme i uz minimalne prepreke.

Investiranje u sofisticiranu tehnologiju je ključno u zaštiti imovine, zaposlenih, posetilaca, i ima bitnu ulogu u poslovnom uspehu svakog preduzeća.
Sistemi kontrole pristupa imaju važnu ulogu i prilikom vanrednih događaja, usmeravajući ljude ka bezbednim zonama, a onemogućavajući pristup restriktivnim delovima objekta.

Prilagođeni različitim aplikacijama

Sistemi kontrole pristupa koje Custom Security Systems nudi svojim klijentima su fleksibilni, prilagođeni različitim aplikacijama. Tako se sistemi kontrole pristupa mogu prilagoditi aerodromima, bolnicama, obrazovnim ustanovama, poslovnim zgradama, a onemogućavajući pristup restriktivnim delovima objekta.

Zahvaljujući stabilnim komponentama, u stanju smo da sistem proširimo i dogradimo u skladu sa vašim security potrebama.

Custom Security System nudi integraciju sistema kontrole pristupa, sa ostalim sistemima tehničke zaštite objekta, što stepen zaštite podiže na najviši mogući nivo.

NAŠI PARTNERI
  • Software House
  • CEM Systems
  • Kantech
  • Rosslare
  • HID