Surveillance & Alarm Systems

SISTEM VIDEO NADZORA

Širok spektar rešenja zadovoljava sve vaše potrebe. Uz pomoć digitalnih uređaja za skladištenje podataka, omogućava se identifikovanje počinilaca krivičnog dela, evidenciju nemilih događaja. Video nadzor obezbeđuje sigurnost i bezbednost, a primenu nalazi u širokom spektru aplikacija, od rezidencijalnih objekata do velikih industrijskih sistema.

Kamere poslednje generacije emituju sliku u visokoj megapixel rezoluciji, poseduju fantastične mogućnosti optičkog zumiranja, opremljene su mnogim naprednim funkcijma, pa je moguće snimati i najjasnije detalje i u uslovima smanjene vidljivosti.

Sistemi video nadzora su važan integralni deo modernih bezbedonosnih sistema. Savremeni sistemi, zasnovani na najnovijoj tehnologiji, podržavaju visok nivo kvaliteta slike, automatsku inteligentnu analizu snimaka u realnom vremenu, kao i mogućnost dugotrajnog čuvanja video materijala.

Sistemi video nadzora predstavljaju važan sigurnosni alat u zaštiti ljudi i imovine, utiču na smanjenje šteta koje nastaju od krađa i razbojništava, sprečavaju uništavanje vrednih informacija i vandalizam. Danas su kamerama za video nadzor pokriveni kako mali rezidencijalni i komercijalni objekti, tako i veliki poslovni i komercijalni kompleksi. Kamere se koriste za nadzor saobraćaja, praćenje procesa proizvodnje, nadzor gradova, sportskih objekata, državne ustanove…

NAPREDNE FUNKCIJE KAMERA

Kamere poslednje generacije emituju sliku u visokoj megapixel rezoluciji, poseduju fantastične mogućnosti optičkog zumiranja, opremljene su infracrvenim iluminatorima, kao i mnogim drugim naprednim funkcijama, pa je moguće snimati i najsitnije detalje i u uslovima smanjene vidljivosti. Na raspolaganju su i pokretne kamere pomoću kojih bez napora možete da nadgledate prostrane površine i pratite subjekte sa lakoćom zahvaljujući mogućnostima za horizontalno/vertikalno pomeranje i zumiranje, kao i termovizijske kamere koje snimaju onaj deo infracrvenog svetla koji je ljudskom oku nevidljiv, pa je i njihova primena u raznim oblastima industrije i na raznim “teškim“ terenima gde klasične kamere ne daju zadovoljavajuće rezultate.

Razvoj IP tehnologije odrazio se i na ovu oblast, pa se danas pored analognih sistema, hibridnih analognih sistema u kojima se megapixelna slika prenosi preko koaksijalnog kabla, sve više koriste i IP sistemi. Svojim klijentima možemo ponuditi skalabilna rešenja koja objedinjuju sve savremene tehnologije.

KOMANDA I KONTROLA VIDEO SADRŽAJA

Naša softverska platforma za video analizu je skalabilno, optimizovano rešenje, koje objedinjuje komandu i kontrolu video sadržaja, i bez problema sinhronizuje video nadzor sa ostalim sistemima zaštite. Sistemski pristup kome težimo prilikom implementacije sisitema omogućava da se poveća sigurnost podataka, uzimajući u obzir i fizičku i sajber sigurnost istovremeno.

NAŠI PARTNERI
  • American Dynamics
  • Exacq
  • Illustra
  • Hikvision
  • Dahua