Multimedia & PA Systems

SISTEM ZA UZBUNJIVANJE

Milioni ljudi širom sveta oslanjaju se na činjenicu da će u slučaju hitnosti dobiti prave informacije u pravo vreme – zahvaljujući sirenama i radio-stanicama za evakuaciju. Naš cilj je da stvorimo rešenje koje će pomoći u sprečavanju povreda ljudskog zdravlja ili života tako što ćete dobiti prave informacije u pravom trenutku.
Electronic siren6
Brzo i pravovremeno obaveštavanje i uzbunjivanje stanovništva je ključno

Zaštita stanovništva i životne sredine od raznih potencijalnih opasnosti koje mogu nastati u procesu proizvodnje ili slučajnih akcidentnih događaja, prirodnih nepogoda, terorističkih napada, ili pak ratnih dešavanja je jedan od osnovnih problema dananašnjice. Upravo zbog toga moderan sistem za uzbunjivanje i obaveštavanje stanovništva ima poseban značaj. Brzo i pravovremeno obaveštavanje i uzbunjivanje stanovništva o nastanku i prestanku potencijalne opasnosti, kroz emitovanje akustičnog signala uzbune ili govorne poruke je osnovni zadatak sistema za uzbunjivanje.

Implementacija sistema je pojednostavljena

Poslednja generacija sistema za uzbunjivanje zasnovana na IP komunikaciji lako se integriše sa postojećim i bežičnim sistemima, koristi postojeću telekomunikacionu infrastrukturu pa je i implementacija sistema pojednostavljena. Redundantna server-klijent arhitektura podržava više kontrolnih tačaka, a softver sa intuitivnim grafičkim interfejsom omogućava jednostavno i lako korišćenje.

Ubunjivanje moguće i preko mobilnih sistema

Uzbunjivanje stanovništva u naseljenim mestima moguće je i preko mobilnih sistema, a povezivanje sistema namenjenih pojedinačnim objektima, i sistema koji pokrivaju velike oblasti u jedinstvenu softversku platformu olakšava upravljanje i kontrolu sistema. Integracija sa sistemima javnog razglasa, sistemima zaštite od požara, bolardima, sistemima kontrole pristupa, kao i sa ostalim sistemima tehničke zaštite, omogućava da se informacija o potencijalnoj opasnosti jednostavno i brzo distribuira.

NAŠI PARTNERI
  • Telegrafia
  • Eaton