null
PozarIGas1
Fire & Gas detection

SISTEMI ZA DOJAVU POŽARA I DETEKCIJU GASA

Sistem detekcije požara i gasa obezbeđuje ranu i pouzdanu detekciju požara ili gasa, neprekidno nadgleda sve oblasti u kojima može doći do požara ili akumulacije zapaljive ili eksplozivne gasne mešavine. Prilikom otkrivanja bilo kojeg od ovih događaja sistem za detekciju požara i gasa će upozoriti osoblje i inicirati pravovremene izvršne radnje kako bi se smanjile posledice.
Rana i tačna detekcija je krucijalna u zaštiti objekata od požara

Otkrivanje požara u početnoj fazi veoma je važno kako bi se požari na vreme neutralisali i sprečilo njihovo širenje, sačuvali ljudski životi i zaštitila imovina. Rana i tačna detekcija je krucijalna u zaštiti objekata od požara, a oprema koju implementiramo, zasnovana na najnovijoj tehnologiji je garant bezbednosti. Custom Security Systems nudi rešenja koja su pouzdana, fleksibilna, prilagođena različitim tipovima objekata i tehnoloških procesa. Sistemi detekcije požara su prilagodljivi kako malim, tako i velikim i zahtevnim objektima, a skalabilnost sistema omogućava laku dogradnju i proširenje sistema.

IZBOR ADEKVATNOG GASA JE KLJUČAN

Naš portfolio čine moćne i za korisnike lake za korišćenje centrale, detektori namenjeni različitim vrstama aplikacija, širok asortiman perifernih uređaja, kao i softver za upravljanje sistemom sa grafičkim prikazom objekta. Otkrivanje da je koncentracija gasa u okviru eksplozivnosti je veoma bitno kako bi se zaštitili ljudski životi i imovina. Zbog toga je izbor adekvatnog i kvalitetnog gasa ključan u oblasti detekcije gasa.

U svom portfoliu posedujemo detektore za sve tipove zapaljivih i eksplozivnih gasova i para, koji su u kombinaciji sa pouzdanim i kvalitetnim centralama i perifernim uređajima u stanju da štite različite vrste objekata u kojima postoji opasnost od curenja gasa.

NAŠI PARTNERI
  • Tyco
  • Cofem
  • Detnov
  • Siemens
  • Esser