Šta se sve u kompaniji menja nakon implementacije sistema za Evidenciju radnog vremena i Kontrolu pristupa

Šta se sve u kompaniji menja nakon implementacije sistema za Evidenciju radnog vremena i Kontrolu pristupa Prema rezultatima istraživanja, čak 30% novootvorenih preduzeća propadne u toku prve godine, 55% tokom prvih pet, a 66% u toku prvih deset godina poslovanja. Ovakvi podaci deluju veoma zastrašujuće, pa svaka kompanija koja uspešno posluje u toku ovog početnog…