Saradnja traje više od 15 godina.
Nije bilo situacije gde nismo dobili dobar savet, konsultacije, a kada je bilo potrebno i pripremu kompletnog projekta.
O realizaciji i izvedbi nema šta da se kaže, kada oni rade to izgleda jednostavno. Sama rutina…