Promenili smo tri dobavljača pre nego smo započeli saradnju sa njima. Od tada kvalitet i funkcionalnost opreme koju tražimo redovno i dobijemo. Način na koji se planiraju i ugrađuju celokupni sistemi treba da služe kao primer ostalim kompanijama !