Access control and T&A software

EVIDENCIJA RADNOG VREMENA

Evidencija dolazaka i odlazaka zaposlenih, izlazaka u toku radnog vremena, evidencija prekovremenih sati, godišnjih odmora doprinosi povećanju radne discipline i efikasnosti poslovanja, a službi HR unutar kompanije omogućuje automatizaciju obračuna zarada.
Evidencija dolazaka i odlazaka

Uređenje i optimizacija poslovnih procesa su osnovni zadaci vodećih menadžera uspešnih privrednih subjekata. Evidencija dolazaka i odlazaka zaposlenih sa posla, izlasci u toku radnog vremena, evidencija prekovremenih sati, doprinose uspostavljanju bolje radne discipline i automatizuju proces obrade zarada.

Biometrijski čitači otiska prsta

Zaposleni se prilikom dolazaka i izlazaka sa posla očitavaju preko svojih personalnih kartica, a ti podaci se preko računarske mreže skladište u bazi podataka i dalje softverski obrađuju. Savremeni sistemi umesto elektromagnetnih kartica koriste biometrijske čitače otiska prsta ili zenice oka.

Višejezični i prilagođeni domaćoj zakonskoj regulativi

Savremeni sistemi evidencije radnog vremena su fleksibilni i prilagodljivi različitim veličinama preduzeća, različitim delatnostima, prate hijerarhiju kompanije. Sistemi koje nudimo su višejezični i prilagođeni domaćoj zakonskoj regulativi.

NAŠI PARTNERI
  • ZKTeco
  • Hundure
  • Suprema
  • Green Time