PLANIRANJE SISTEMA

Prilikom realizacije projekata koje obuhvataju sisteme tehničke zaštite nakon izrade elaborata o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja, drugi korak je planiranje sistema tehničke zaštite. Procenom rizika, predmetni objekat se kategorizuje i navode se sistemi koji treba da se implementiraju. Planiranje je prvi korak ka implementaciji sistema.

U fazi planiranja sistema, objekat se sagledava u celosti, planira se oraganizacija predviđenih sistema, određuju se tačne mikrolokacije elemenata sistema, server sobe, monitoring centra…

Rezultat planiranja sistema predstavlja projektni zadatak za projektovanje datih sistema. Projektnim zadatkom utvrđuju se svi parametri potrebni za izradu projekta sistema tehničke zaštite, a naročito:

  • vrsta tehničke zaštite
  • smeštaj centra tehničke zaštite (kontrolni paneli, centrale, digitalni video rekorderi i drugo)
  • smeštaj uređaja i opreme (detektori, kamere i senzori)
  • način polaganja instalacija (kablova za povezivanje)

Firma Custom Security Systems poseduje licencu za planiranje Sistema tehničke zaštite koju izdaje MUP Srbije. Licencu možete pogledati ovde.