Network design & Cabling

STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEMI I IT OPREMA

Optimalni troškovi izgradnje, zaštita investicije, niski troškovi održavanja i višegodišnje garancije samo su neke od prednosti ulaganja u strukturno kabliranje. Pored komunikacijskih i informatičkih, danas strukturno kabliranje koriste i svi drugi servisi kao što su sigurnosni sistemi, rasveta, klima, grejanje, video i audio sistemi i dr.
Kablovska mreža koja podržava sve servise

Telekomunikaciona infrastruktura u poslovnim objektima postala je veoma kompleksna, nekada je obuhvatala samo telefonsku instalaciju, a danas se na elektronsku komunikacionu mrežu objekta “oslanjaju“ i ostali telekomunikacioni i sigurnosni sistemi.

Zahvaljujući nagloj ekspanziji Interneta krajnjem korisniku su postali dostupni raznoliki širokopojasni servisi, pa se poslovni, pa i stambeni objekti ne mogu zamisliti bez strukturne kablovske mreže koja može da podrži sve servise.

Server
Posle instaliranja, mreža se može prekonfigurisati

Osnovna ideja i cilj strukturnog kabliranja je da se izradi redundantan sistem čija je infrastruktura unificirana, jedini interfejs ka korisniku je RJ45 utičnica, na koju se može priključiti bilo računar bilo telefon, ili neki treći uređaj. Struktura mreže je takva da se posle instaliranja, bez bilo kakve intervencije na samim kablovima cela mreža može prekonfigurisati na potpuno drugačiji način, u skladu sa potrebama korisnika, ili prema novom rasporedu prostorija, jednostavnim prespajanjem na razdelnicima.

NAŠI PARTNERI
  • Allied Telesis
  • Cisco
  • HP
  • Fujitsu
  • IBM
  • Panduit
  • Legrand Red
  • Reichle & De-Massari