INTEGRACIJA SISTEMA

Integrativni softver je softverski paket koji omogućava praćenje i kontrolu svih integrisanih elektronskih sistema bezbednosti preko jednog interfejsa. Svrha je da se osigura koordinirana i efikasna zaštita velikih poslovnih, maloprodajnih, hotelskih i industrijskih objekata ili kompleksa zgrada koje su, zbog svoje velike površine i izloženosti velikim rizicima za ljude i imovinu, zaštićene s nekoliko različitih sistema tehničke zaštite.
Efikasnije upravljanje sigurnosnim rizicima

Održavanje optimalne sigurnosti je sastavni deo bilo kog poslovnog procesa koje ne samo što štiti imovinu i ljude, već utiče i na unapređivanje poslovnih procesa i procesa proizvodnje. Bilo da se radi o pojedinačnoj fabrici, fabričkom kompleksu, zdravstvenoj ustanovi, komercijalnim objektima, prilagođeni i tehnološko napredni sigurnosni sistem, integrisan u jedinstvenu softversku platformu, doprinosi efikasnijem upravljanju sigurnosnim rizicima.

Najvitalnije informacije sortirane po prioritetima

Integrativna softverska platforma na jednom mestu integriše sve bezbedonosne sisteme, i iz mnoštva informacija prikupljenih sa različitih sistema, izdvaja najvitalnije sortirane po prioritetima i važnosti. Koristeći standardne informatičke alate i inovativnu distribuiranu arhitekturu softverska platforma nudi fleksibilnost i jednostavnost integracije različitih brendova.

Lako i jednostavno upravljanje

Unapređena distribucija alarma, daljinska administracija i upravljanje, nadzor preko klijenata, su neke od izvanrednih mogućnosti koje pruža softverska platforma, a preko intuitivnog grafičkog interfejsa omogućeno je jednostavno i lako upravljanje i kontrola.

Svi sistemi integrisani na jednoM mestU

Zahvaljujući iskustvu naših inženjera, a oslanjajući se na iskustva stranih partnera, nudimo rešenja koja integrišu sve sisteme sa različitih lokacija na jedno mesto – softversku platformu koja sve to nadgleda i upravlja celokupnim sistemom. Rešenja i oprema koju nudimo instalirana je u najreprezentativnijim objektima u svetu. Saradnja sa vodećim svetskim kompanijama na polju bezbednosti garant je kvaliteta.

NAŠI PARTNERI
  • Software House
  • American Dynamics