Multimedia & PA Systems

PROFESIONALNI AUDIO SISTEMI

Profesionalni audio sistemi, kao sastavni deo multimedijalnih sistema, pronašli su primenu u kafićima, restoranima, diskotekama, na stadionima, sportskim dvoranama, konferencijskim salama, pozorištima, verskim objektima…
Profesionalni alat za dostizanje visokog kvaliteta zvuka

Rešenja koja nudimo uključuju procesore zvuka, pojačavače, mikrofone, zvučničke sisteme, i ostali profesionalni alat neophodan za dostizanje visokog kvaliteta zvuka.

Uključeni smo u sve faze realizacije od prikupljanja ideja, razrade usvojene ideje, budžetiranja, pa sve do nabavke opreme i same realizacije. Naš osnovni cilj je zadovoljan korisnik.

Ubrzani razvoj Internet tehnologija odrazio se i na ovu oblast, pa možemo da ponudimo i sisteme kod kojih se zvuk prenosi korišćenjem računarske mreže, kao i rešenja zasnovana na bežičnim tehnologijama.

NAŠI PARTNERI
  • TOA
  • Martin
  • Bosch
  • Audac