Audio - video intercom & Parking systems

PARKING SISTEMI

Zbog povećanja broja vozila, problemi oko parkiranja su sve veći. U prilog tome ide i činjenica da se postojeća infrastruktura za saobraćaj i parkirališta teško može nositi sa tim. Da bi se ublažili gore navedeni problemi, neophodno je koristiti sisteme za parkiranja. Implementacijom sistema kontrole parkiranja, korisnici mogu lako da lociraju slobodno parking mesto i da brzo i jednostavno uđu, a i napuste parkiralište.
Kontrola sa jednog mesta

Upravljanje i kontrola pristupa savremenim parkiralištima zahteva integraciju različitih sistema u jedinstvenu celinu, i kontrolu sa jednog mesta uz pomoć upravljačkog softvera. Rampe, sistemi kontrole pristupa, sistemi za prepoznavanje tablica, sistemi za naplatu parkiranja, sistemi za informaciju o zauzetosti parkirališta, interfonski sistemi, su sve sistemi bez kojih se danas ne mogu zamisliti savremena parkirališta i garaže. Ovi sistemi nalaze primenu u objektima različite namene, pa ga danas imaju hoteli sa velikim garažama, veliki tržni centri, javne garaže, aerodromi, hipermarketi…

Kontrola ulaska u parkirališta omogućena je primenom različitih tehnologija, NFC, Bluetooth, Mifare.

Nivo bezbednosti na najvišem nivou

Javna parkirališta poseduju ulazni terminal sa štampačem kartica ili tiketa sa bar kodom, kao i naplatnu stanicu za plaćanje. Izlaz iz garaža je omogućen očitavanjem tiketa na izlazu. Savremeniji sistemi na izlazu imaju ugrađenu kameru za prepoznavanje tablica.

Preko softverske platforme parking sistema omogućen je uvid u realnom vremenu u kompletnu situaciju u garaži ili na parkiralištima, sa tačnim brojem vozila u garaži i registarskim tablicama svih vozila. Pretraga se može vršiti i po incidentnom događaju, što u kombinaciji sa ostalim sistemima tehničke zaštite, nivo bezbednosti podiže na najviši nivo.

NAŠI PARTNERI
  • CAME
  • FAAC
  • Scheidt-Bachmann