Network design & Cabling

TELEFONIJA

Preduzeća moraju biti u stanju da efikasno komuniciraju danas – ipak želite da budete sigurni da ste ispravno opremljeni da se nosite sa rastućim zahtevima svoje budućnosti komunikacijske potrebe. Ciljajući pojedinačne ili multi-site organizacije, mala, srednja i velika preduzeća, ovi sistemi pružaju napredna rešenja za objedinjenu komunikaciju koja će vašem biznisu dati pravi set alata koji imaju konkurentnu prednost.

Razvoj mobilne telefonije i Internet tehnologija u značajnoj meri je smanjio udeo analognih telefonskih sistema. Potreba za takvim sistemima je sve manja, no bez obzira na to u svom asortimanu imamo analogne telefonske sisteme koji mogu odgovoriti vašim potrebama.

IP telefonija – nova vrSta telefonije

VOIP (Voice over Internet Protocol), prenos glasa preko Interneta osnova je za funkcionisanje nove digitalne vrste telefonije – IP telefonije. Za svoje funkcionisanje IP telefonija koristi standardnu računarsku mrežu, a u sistem mogu da se uključe i klasične analogne linije.

Prednosti IP tehnologije

Smanjeni troškovi, olakšano upravljanje, unapređenje fukcionalnosti, mogućnost korišćenja različitih telefonskih uređaja, laka nadogradnja, mogućnost integracije sa ostalim aplikacijama, integracija udaljenih poslovnih jedinica u jedinstven sistem su samo neke od prednosti koje nudi IP telefonija.

Multimedijalna komunikacija preko IP mreže

IP telefonska centrala spaja telefonski sistem unutar firme sa spoljnom javnom telefonskom mrežom i sa mobilnim mrežama. Pored audio komunikacije IP telefonija omogućava i multimedijalnu komunikaciju preko IP mreže.

NAŠI PARTNERI
  • Cisco
  • Panasonic