Ugradnja alarmnih sistema, radi ostvarenja bezbednosti doma i poslovnog prostora, svakako je mudra investicija koju nećete zažaliti. Alarmni sistemi predstavljaju vid tehničkog obezbeđenja objekta (stan, kuća, poslovni prostor) i služe da odvrate i odbiju potencijalnu provalu u štićeni objekat. Glavna uloga alarmnih sistema tiče se dojave alarmne situacije korisniku (provala, poplava, požar, pojačana emisija ugljen-dioksida). Lako je doći do zaključka da je ovakav tip zaštite neophodan svima, jer svako može postati meta provalnika, a niko nije imun na nesrećne slučajeve. Ostaje samo pitanje za koji tip alarmnih sistema se odlučiti, što sve zavisi od želje i potreba korisnika.

Jedna od osnovih komponenti alarmnog sistema jeste centrala, koja predstavlja “mozak” čitavog sistema i prima informacije od senzora. Senzori mogu imati različite zadatke: senzori za pokret (PIR senzori), senzori lomljenja stakla, senzori za požar, poplavu, dim… Postoje i posebni magneti za vrata i prozore koji detektuju svaku promenu (otvaranje i zatvaranje vrata i prozora). Senzori i detektori su povezani sa centralom, a centrala sa telefonskom linijom ili GSM modulom. Dakle, centrala upravlja radom svih ostalih komponenti sistema, prima i procesuira signale koji stižu od senzora i detektora, te na osnovu toga vrši zvučno alarmiranje, ili informiše korisnika preko telefona ili GSM-a.

Bitan element alarmnih sistema je i tastatura, koja se nalazi u samom objektu. Zahvaljujući tastaturi, moguće je ručno programiranje, kao i uključivanje i isključivanje alarma. Tastature su često opremljene i LED diodama, a moderni sistemi imaju ugrađene LCD ekrane, koji tekstualno prikazuju stanje celog sistema. Najmoderniji modeli podrazumevaju LCD ekrane koji su osetljivi na dodir.

Bežični alarmni sistemi

Kada god govorimo o naprednim tehnologijama, jedan od elemenata koje vezujemo za razvoj sofisticiranih sistema, svakako je mogućnost bežičnog funkcionisanja. Bežični alarmni sistemi omogućavaju nadzor i sa distance, a ne sme se zanemariti ni mogućnost integracije sa drugim sistemima, kako bi se ostvarila što bolja pokrivenost.

Bežični alarmni sistemi funkcionišu tako što se signal šalje od senzora koji su postvaljeni oko štićenog objekta ka centrali. Centrala zatim analizira primljenu poruku i po potrebi vrši alarmiranje. Centrala se najčešće nalazi izvan zaštićenog objekta, kako bi bila van dometa potencijalnih provalnika i kako provalnici ne bi mogli da ometaju rad sistema. Dakle, centrala predstavlja kontrolni panel koji prati rad svih ostalih komponenti, učitava primljene signale, određuje kada će sistem da se aktivira ili deaktivira i registruje moguće greške u sistemu. Kod modernih alarmnih sistema, centrala se zajedno sa napajanjem nalazi u metalnom kućištu, u vidu računarskih ploča. Pojedini bežični sistemi su konstruisani da budu bežični u potpunosti, dok se drugi oslanjaju na žični signal kao temelj.

Bežični alarmni sistemi se preporučuju uvek kada je u pitanju naknadna instalacija sistema (instalacija posle izgradnje objekta), jer ne zahtevaju provlačenje novih kablova. Postavljanje ovakvih sistema svakako omogućava lakšu instalaciju i osigurava komfor bežičnog povezivanja sa sistemom. Centrala omogućava obaveštavanje korisnika o vanrednim situacijama, kroz notifikacije putem mobilnog telefona, a moguće je i zvučno alarmiranje. Savremeni sistemi podrazumevaju postojanje monitoring centra koji je aktivan 24/7. Profesionalno osoblje reaguje na svaki zaprimljen signal, te dalje postupa po dogovoru, ili obaveštava policiju.

Žični alarmni sistemi

Cena žičnih detektora je značajno niža od bežičnih, pa se tu može govoriti o uštedi, posebno ako se na instaliranje alarmnih sistema misli na vreme – prilikom same izgradnje objekta. Kod ovog tipa alarmnih sistema uvek se ističe pouzdanost komunikacijskog sistema. Donedavno je veliki problem bežičnih alarmnih sistema bila česta pojava lažnih alarma (nepravilno rukovanje uređajem, aktivacija prilikom delovanja ljubimca…). Napredni sistemi su, na svu sreću, ovaj problem u velikoj meri sanirali.

Objekti koji zahtevaju maksimalan nivo bezbednosti, sigurnosti i zaštićenosti, upravo zbog visokog stepena pouzdanosti, opredeliće se za instalaciju naprednih žičnih sistema. Razne finansijske, javne i vojne ustanove, odabraće napredne žične alarmne sisteme, čija je instalacija olakšana, a dizajn modernizovan.

Slično kao bežični, žični alarmni sistemi takođe imaju mogućnost obaveštavanja korisnika putem telefona, GSM-a, kao i povezivanje sa monitoring centrom. Prilikom instalacije žičnih alarmnih sistema, održavanja praktično i nema, dok se kod bežičnih sistema održavanje svodi na zamenu baterija u određenim intervalima (najčešće godinu i po do tri).

 

Da li će vaš izbor pasti na žične ili bežične alarmne sisteme, zavisi od vaših potreba. Međutim, ono što je veoma važno za svaki alarmni sistem bez izuzetka, jeste da poseduje određene sertifikate i ispunjava standarde.

Iskustvo pokazuje da se najbolji rezultati postižu ugradnjom alarmnih sistema i video nadzora. Sistem video nadzora može pružiti dodatne podatke o izgledu i kretanju provalnika, dok će alarmni sistem reagovati na svaki pokušaj provale ili pojave vanredne situacije. Cilj alarmnog sistema jeste da otera provalnika, dok će video nadzor pružiti bitne informacije o provalniku, koje imaju težinu i u sudskom postupku. Ako provalnik, i pored upozorenja da je objekat pod video nadzorom i alarmnom zaštitom, odluči da stupi u štićeni prostor – oglašavanje sirene će ga verovatno navesti da u žurbi pogreši i da prilikom bežanja ostavi važne dokaze, kao što su lična imovina ili otisci prsta. Alarm monitoring sistem omogućava pravovremenu reakciju, a svakako je najbolja opcija da se nadležni organi nađu u pravo vreme na pravom mestu.

 

Ulaganje u alarmne sisteme je jednokratna investicija, koja omogućava dugoročnu bezbednost. Za savršeno funkcionisanje sistema, bilo da je reč o žičnom ili bežičnom, važna je ispravna instalacija uređaja, te povesti računa da alarmni sistem ispunjava važeće standarde, te poseduje sertifikate. Da biste maksimalno iskoristili sve prednosti bezbednosnih sistema, predlažemo da savete potražite od naših stručnjaka, koji su uvek spremni da odgovore na sva vaša pitanja.

170 Comments

 1. Pingback: 2autograph
 2. Pingback: 3abigail
 3. Pingback: mazhor4sezon
 4. Pingback: Orphan care
 5. Pingback: Career services
 6. Pingback: Faculty expertise
 7. Pingback: fue collaborations
 8. Pingback: Alumni network
 9. Pingback: Top Universities
 10. Pingback: Marketing research
 11. Pingback: Gum Disease
 12. Pingback: DENTAL HOSPITAL
 13. Pingback: first term exams
 14. Pingback: Prof. Ebada Sarhan
 15. Pingback: Academic research
 16. Pingback: Finance degree
 17. Pingback: Refereed articles
 18. Pingback: Dr. Hisham Arafat
 19. Pingback: President of FUE
 20. Pingback: taijutsu
 21. Pingback: peck dec
 22. Pingback: machine hack squat
 23. Pingback: magasin crossfit
 24. Pingback: prostadine
 25. Pingback: Fiverr Earn
 26. Pingback: Fiverr Earn
 27. Pingback: Fiverr Earn
 28. Pingback: Fiverr Earn
 29. Pingback: Fiverr Earn
 30. Pingback: Fiverr Earn
 31. Pingback: Fiverr Earn
 32. Pingback: Fiverr Earn
 33. Pingback: Fiverr Earn
 34. Pingback: Fiverr Earn
 35. Pingback: Fiverr Earn
 36. Pingback: Fiverr Earn
 37. Pingback: Fiverr Earn
 38. Pingback: fiverrearn.com
 39. Pingback: fiverrearn.com
 40. Pingback: fiverrearn.com
 41. Pingback: fiverrearn.com
 42. Pingback: glucotrust buy
 43. Pingback: prostadine buy
 44. Pingback: fiverrearn.com
 45. Pingback: dallas frenchie
 46. Pingback: fiverrearn.com
 47. Pingback: fiverrearn.com
 48. Pingback: morkie
 49. Pingback: bernedoodle
 50. Pingback: exotic bully
 51. Pingback: jute rugs
 52. Pingback: YouTube SEO
 53. Pingback: french bulldog
 54. Pingback: crypto news
 55. Pingback: greek life jewelry
 56. Pingback: new york clima hoy
 57. Pingback: top Samsung phones
 58. Pingback: future university
 59. Pingback: future university
 60. Pingback: future university
 61. Pingback: future university
 62. Pingback: future university
 63. Pingback: houston frenchies
 64. Pingback: tridelta hat
 65. Pingback: taurus medallion
 66. Pingback: lean manufacturing
 67. Pingback: Moving trucks
 68. Pingback: Moving company
 69. Pingback: where is bali

Leave a Reply