null
Surveillance & Alarm Systems

SISTEMI PERIMETARSKE ZAŠTITE

Sistemi perimetarske zaštite, uz pomoć sistema video nadzora predstavljaju prvu liniju zaštite kritičnih infrastrukturnih objekata od značaja za stanovništvo i državu.
Najsavremenija tehnologija detektovanja alarmnih događaja

U kombinaciji sa mehaničkim sistemima (ograde, bodljikava žica…) elektronski sistemi zaštite spoljašnjeg perimetra predstavlja prvu liniju odbrane objekata od napada, sabotaže, neovlašćenog ulaska, krađe imovine. Sistemi koji su u portfoliu kompanije Custom Security Systems su zasnovani na najsavremenijoj tehnologiji, omogućavaju rano detektovanje alarmnih događaja uz istovremeno minimalni broj lažnih alarma.

Integracija svih vrsta perimetarske zaštite

Najnovija generacija perimetarskih sistema uključuje senzorske kablove kako po ogradi, tako i senzorske kablove koji se polažu u zemlju, infracrvene i mikrotalasne barijere, optičke kablove.

Otvorena komunikaciona infrastruktura omogućava integraciju svih vrsta perimetarske zaštite u jedinstvenu mrežnu platformu, pa se svaki segment štićenog objekta može obezbediti odgovarajućim senzorom.

Integracija sa sistemom video nadzora i sa ostalim sistemima tehničke zaštite, stepen zaštite podiže na najviši mogući nivo, tako da se uspešno mogu štititi i “visokorizični“ objekti, poput civilnih i vojnih aerodroma, zatvora, banaka, velikih fabrika.