• 15,000 m2
 • CCTV (više od 100 IP kamera, 4 video servera, 5 klijenata)
 • Kontrola pristupa (50 čitača, 25 kontrolera)
 • Protivprovalni sistem
 • Strukturni kablovski sistem
 • Informacioni sistem (serveri, svičevi, ruteri, firewall, proxy server, klijenti)
 • Interfonski sistemi
 • Turniketi (na ulazu u fabriku)
 • Metal detektor vrata (vrata i ručni detektori metala)
 • Sistem radio veze
 • Sistem evidencije radnog vremena
 • Sistem uzbunjivanja
 • Integrisani sistem tehničke zaštite