• 2,500 m2
  • CCTV
  • Kontrola pristupa
  • Sistem za detekciju i dojavu požara
  • Strukturni kablovski sistem
  • WiFi